Podpis online

Uruchomiliśmy możliwość podpisywania dokumentów online, za pomocą potwierdzenia e-mail i sms. Dzięki tej funkcji możesz w szybki i bezpieczny sposób przesłać najemcy umowę najmu, aneks itp. Najemca natomiast może podpisać ten dokument, będąc w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. 
Ta usługa jest dodatkowo płatna i wynosi  29,00 zł brutto / miesiąc

W tym artykule dowiesz się:


Aktywacja


Aby aktywować usługę podpisu zdalnego, przejdź do Ustawień globalnych, a następnie do zakładki Inne usługi.

Domyślnie na dokumentach będzie się pojawiał adres e-mail i numer telefonu użytkownika, który podpisuje umowę po stronie SON (zaciągany z ustawień profilu użytkownika). Jednak można zmienić je na domyślne firmowe (ustawienia globalne -> inne usługi):

Jeśli podpisujesz umowę bezpośrednio w SON (klikając podpisz na karcie najemcy), możesz tu wpisać nawet numer stacjonarny.


Uprawnienia

Upewnij się, że użytkownik, który będzie zdalnie podpisywać dokumenty, posiada do tego uprawnienia:

Jeśli będziesz podpisywać umowy w SON (na karcie najemcy), w polu numer telefonu użytkownika można wpisać ogólny numer firmowy, nawet numer stacjonarny. 


Procedura podpisywania dokumentu


 1. Wygeneruj dokument w SON. Możesz podpisać też inny dokument – wystarczy dodać go w formacie PDF.
 2. Zaznacz jeden lub więcej dokumentów, które chcesz przesłać do podpisania
 3. Następnie kliknij przycisk "Przygotuj dokumenty do podpisu"
 1. Wypełnij formularz, nazwa dla paczki dokumentów, oraz treść komunikatu pojawi się w mailu wysłanym do najemcy. Jeśli na przykład rodzice chcieliby się dodatkowo zapoznać z treścią dokumentów — możesz ich dodać jako osoby tylko do wglądu. Otrzymają link do umowy, ale nie będą mogli jej podpisać.

Tutaj znajdziesz informację, jak proces wygląda od strony najemcy: Podpis

 1. Po podpisaniu dokumentu przez najemcę zmieni się status dokumentu w SON:

 1. Z tego poziomu możesz go podpisać:


 1. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony, na końcu pliku zostanie dodana macierz podpisów razem z pieczęcią elektroniczną.

Podpisywanie umów z najemcami, jest możliwe dla polskich lub europejskich numerów telefonów. Numery telefonów z innych krajów są zablokowane ze względu na bardzo wysokie koszty.

Ważne

Biorąc pod uwagę aktualne utarte orzecznictwo sądów, rekomendujemy, aby z tego rozwiązania korzystać przy wszelkich dokumentach oprócz poniższych przypadków: 

 • Umowa poręczenia 
 • Umowa najmu na okres powyżej 12 miesięcy 

  Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego: „Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony”.

  Umowa najmu jest ważna niezależnie od zachowania pisemnej formy. Brak wymogu zachowania pisemności oznacza, że nie ma ryzyka jej unieważnienia. Jednak jedyna rzecz, na którą wpływa forma pisemna, to okres obowiązywania umowy.

 • Umowa najmu okazjonalnego
 • Umowa najmu instytucjonalnego 
 • Poręcznie
 • Weksel

Reszta umów wymaga jedynie formy dokumentowej, która pozwala na złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. „Ustalenie osoby” nie musi zapewniać jej identyfikacji, tak jak ma to miejsce w przypadku podpisu własnoręcznego.

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami