Powiadomienia na stronie głównej

Strona główna zawiera kilka informacji, o których warto wiedzieć:

Zatwierdzanie faktur

W dniu ustalonym w Należnościach przyszłych najemcy wystawią się cykliczne faktury. Po ich wystawieniu na głównej stronie pojawi się komunikat oraz 3 opcje widoczne tylko dla Administratora:

Zatwierdź - jednym przyciskiem zatwierdzamy wszystkie faktury, które od razu są wysyłane do najemcy.

Usuń i wygeneruj ponownie faktury/naliczenia - z tego przycisku korzystamy, gdy potrzebujemy poprawić jakieś naliczenie i wygenerować faktury ponownie. 

Ważne

Najpierw wprowadzamy poprawki, a następnie klikamy usuń i wygeneruj. Tę operację można wykonać tylko wtedy, gdy po fakturach automatycznych nie zostały wystawione faktury ręczne, ponieważ usunięcie faktur automatycznych możne zaburzyć numerację.

Usuń faktury/naliczenia - jeśli chcemy całkowicie usunąć faktury/naliczenia. Po skorzystaniu z tego przycisku nie ma możliwości samodzielnego wygenerowania faktur/naliczeń z należności przyszłych.

Pasek z dostępnymi opcjami jest dostępny przez 10 dni od wystawienia faktury


Powiadomienia

W tej sekcji pojawiają się powiadomienia o rzeczach, które dzieją się w systemie, np. najemca nie ma dodanego odczytu początkowego, kończy się umowa z najemcą itp. Poniżej znajdziesz rozpiskę poszczególnych powiadomień:

Typ/tytuł powiadomienia Kolor Moment utworzenia powiadomienia Odbiorcy powiadomienia Moment ponownego wysłania powiadomienia Automatyczne usunięcie powiadomienia
Brak danych adresowych najemcy czerwony raz dziennie administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania Co 7 dni Po uzupełnieniu danych
Brak nr DO/PESEL/Paszportu czerwony raz dziennie administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania Co 7 dni Po uzupełnieniu przynajmniej jednej danej.
Brak wpłaty pełnej kaucji czerwony Jeśli kaucja wpłacona jest mniejsza niż wymagana administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania codziennie po zarejestrowaniu pełnej kaucji
Zbliżający się koniec umowy najmu - 60-30 dni pomarańczowy 60 dni przed końcem umowy administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 15 dniach
Zbliżający się koniec umowy najmu - <30 dni czerwony 30 dni przed końcem umowy administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 15 dniach
Brak reakcji na zgłoszenie z helpdesk po 3 dniach roboczych pomarańczowy po 3 pełnych dniach roboczych opiekun mieszkania, nadzorca opiekunów technicznych nigdy po komentarzu, rozwiązaniu etc
Nierozwiązane zdarzenia z helpdesk pomarańczowy po 5 dniach roboczych od utworzenia opiekun mieszkania, nadzorca opiekunów technicznych nigdy po rozwiązaniu zgłoszenia
Przekroczenie 160 roboczogodzin przez serwis czerwony po przekroczeniu 160 roboczogodzin w danym miesiącu administratorzy, opiekun mieszkania, nadzorca opiekunów technicznych nigdy w nowym miesiącu Powiadomienie tylko do akceptacji. Godziny resetują się pierwszego dnia miesiąca.
Reklamacja rozwiązania zgłoszenia i ponowne otwarcie. czerwony po ponownym otwarciu zgłoszenia Opiekun mieszkania, nadzorca opiekunów technicznych, opiekun techniczny nigdy Powiadomienie tylko do akceptacji.
Zbliżający się koniec umowy podnajmu mieszkania pomarańczowy 7 m-cy przed końcem administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania co 14 dni Po wpisaniu nowej daty ważności
Zbliżający się koniec ubezpieczenia OC najemcy pomarańczowy 7 dni opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania nigdy Po przedłużeniu
Zbliżający się koniec umowy o pracę najemcy pomarańczowy 7 dni opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania nigdy Po przedłużeniu
Brak polisy OC najemcy pomarańczowy 14 dni po starcie umowy najmu opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania co 7 dni aż do zarejestrowania polisy OC w SON
Zbliżający się koniec polisy na mieszkanie pomarańczowy 30 dni przed administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 15 dniach Po wpisaniu nowej daty ważności
Brak kontroli mieszkania powyżej 30 (?) dni czerwony od razu administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 7 dniach Po dodaniu kontroli
Brak zatwierdzenia usterki powyżej 30 dni czerwony od razu administratorzy, opiekun mieszkania, nadzorca opiekunów technicznych, nadzorcy opiekunów mieszkania po 7 dniach po zatwierdzeniu lub ponownym otwarciu
Brak poręczenia pomarańczowy od dodania najemcy opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 30 dniach do wpisania informacji o poręczeniu lub ; do osiągnięcia daty wymagalności
Brak umowy o pracę pomarańczowy od dodania najemcy opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 30 dniach Do wpisania informacji o umowie o pracę; do osiągnięcia daty wymagalności
Brak poręczenia czerwony od daty wymagalności opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 30 dniach do wpisania informacji o poręczeniu lub umowie o pracę
Brak umowy o pracę czerwony od daty wymagalności opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 30 dniach do wpisania informacji o umowie o pracę
Niektóre faktury nie zostały wysłane / Nie wysłano niektórych faktur czerwony W przypadku gdy wystąpiły błędy w wysyłce automatycznej faktur. administratorzy nigdy Po wysłaniu wszystkich FV lub 30 dniach
Niektóre liczniki nie zostały spisane / Nie spisano niektórych liczników pomarańczowy Po dodaniu odczytów liczników na danym mieszkaniu, w przypadku gdy któryś z liczników nie został spisany. opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania po 14 dniach Na koniec miesiąca
Brak rozliczenia początkowego dla najemcy (tylko dla mieszkań z licznikami wg zużycia) pomarańczowy Od daty doda najemcy do nieruchomości (jako najemca, nie rezerwacja) administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania co poniedziałek wprowadzenie rozliczenia początkowego dla najemcy
Następny przegląd pieca pomarańczowy Informacja o przeglądzie pieca pojawia się na 14 dni przed przeglądem. administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania - zmiana daty w przeglądzie pieca.
Zgłoszenia wymagające ustalenia odpowiedzialności pomarańczowy Po zapisaniu zgłoszenia z przyczyną "Do ustalenia" administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania - z chwilą zmiany przyczyny na inną niż "Do ustalenia"
Przekroczon zużycie na osobę czerwony Dwa miesiące od daty odczytu przekraczającego zdeklarowane wartości administratorzy, opiekunowie mieszkania z pełną widocznością, nadzorcy opiekunów mieszkania nigdy W chwili dodania odczytu, który obniży wartość zużycie poniżej zdeklarowanej wartości.
Brak należności przyszłej najemcy czerwony od dodania najemcy administratorzy, opiekunowie mieszkania, nadzorcy opiekunów mieszkania codziennie W chwili dodania należności przyszłej na karcie najemcy
Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami