Rabaty w należnościach przyszłych

Stosujesz rabaty za terminową płatność i/lub za dostarczenie dokumentów? W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób ustawić należności przyszłe, aby SON naliczał je automatycznie.


Rabat za terminową płatność

Zapis niezbędny w umowie najmu:

" Miesięczny czynsz najmu strony ustalają na kwotę xx zł, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Miesięczny okres najmu oznacza miesiąc kalendarzowy. W przypadku otrzymania przelewu, czynszu do dnia 10 danego miesiąca oraz braku jakichkolwiek innych zaległości po stronie Najemcy, Wynajmujący udzieli Najemcy w danym miesiącu rabatu w wysokości 100 zł."

Rabat zostanie naliczony tylko w sytuacji, gdy saldo najemcy będzie równe lub większe niż 0. W innym wypadku rabat nie zostanie naliczony.


Rabat za dostarczenie dokumentów

Rabat zostanie przyznany, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki (dostarczone wszystkie dokumenty).

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami