FAQ - Jak ręczne wystawić fakturę za zarządzanie lub remont?

Jak ręczne wystawić fakturę za zarządzanie, remont, czy inne usługi, aby pojawiła się w raporcie zarządzania, w sekcji rozliczenia oraz była potrącona z wpłat od najemców?


Fakturę wystawisz na karcie właściciela.

1. Karta właściciela
Karta właściciela Właściciele  Abraham Lincoln (228)…
2. Przejdź do sekcji Konto właściciela

Wybierz +Dokument


Przejdź do sekcji Konto właściciela
3. Faktura
Faktura
4. Wpisz nazwę usługi
Wpisz nazwę usługi
5. oraz kwotę
oraz kwotę
6. Wybierz sposób płatności
  1. Przelew - jeśli właściciel samodzielnie ma zrobić przelew

  2. Przelew - - rozliczenie z czynszu - jeśli przesuwasz środki z konta/subkonta właściciela na własne konto

  3. Zapłacono - jeśli środki zostają na Twoim koncie (kwota do wypłaty dla właściciela ma być potrącona o wysokość faktury.


Wybierz sposób płatności
7. Zapisz
8. Dokument pojawił się na koncie właściciela, ale to nie koniec czynności...
Dokument pojawił się na koncie właściciela

9. Faktura za zarządzanie (lub inną usługę) to Twoja sprzedaż, ale równocześnie jest to koszt właściciela

Aby fv pojawiła się w raporcie zarządzania, skopiuj fakturę do dokumentów kosztowych.

Kliknij numer dokumentu

Faktura za zarządzanie to Twoja sprzedaż, ale równocześnie jest to koszt właściciela

10. A następnie
A następnie

11. wybierz opcję Skopiuj do dokumentu kosztowego
wybierz opcję Skopiuj do dokumentu kosztowego
Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami